Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

 • win_1
 • win_4

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_2
 • win_5

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_3
 • win_6

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

 

w niedziele

 • godz. 7.45 (Kaplica filialna w Rakowcu),
 • godz. 9.00, 10.30 i 16.00 w kościele parafialnym

dni powszednie

 • godz. 18.00 w kościele parafialnym

więcej informacji

Konferencja Naukowa w Piasecznie

Sanktuarium Maryjne w Piasecznie w sobotę 26 maja zaprasza na konferencję naukową pt. „Sanktuarium w Piasecznie jako serce duchowe Kociewia”. Konferencja odbywa się w ramach przygotowania do 50. rocz. Koronacji Figury MB Piaseckiej. Prelekcje wygłoszone zostaną w kościele parafialnym. Zapraszamy.

Program Konferencji:
 
godz. 9:00 Msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Mariana Szczepińskiego, wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego

godz. 10:15 Otwarcie konferencji

Sesja I, godz. 10:30-12:00

godz. 10:30-10:50 dr hab. Wiesław Nowosad (UMK, Toruń), Ks. Marian Stojanowski, proboszcz piasecki (1640-1663) i jego dzieło.

godz. 10:50-11:10 dr Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe, Bydgoszcz), Prace konserwatorskie kościoła w Piasecznie w okresie międzywojennym.

godz. 11:10-11:30 ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK, Toruń), Tradycja pielgrzymowania do sanktuarium w Piasecznie w XX i XXI wieku.

11:30-11:45 Dyskusja
11:45-12:00 Przerwa (kawa)

Sesja II, godz. 12:00-13:30

12:00-12:20 dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK (UMK, Toruń), Kultura materialna w świetle badań archeologicznych w sanktuarium w Piasecznie.

12:20-12:40 mgr Tomasz Błyskosz (Instytut Dziedzictwa Narodowego, Gdańsk), Sanktuarium w Piasecznie jako cenny zabytek sakralny i dobro kultury narodowej.

12:40-13:00 ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK, Toruń), Ikonografia biblijna w sanktuarium w Piasecznie.

13:00-13:15 Dyskusja
13:15-14:30 Przerwa (obiad)

Możliwość zwiedzenia wystawy: 50-ta rocznica Papieskiej Koronacji Figury MB Piaseckiej.
Zapomniany rodowód Jana Pawła II, MHPRL Warszawa. Oddział w Piasecznie

Sesja III, godz. 14:30-16:00

14:30-14:50 prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Instytut Kaszubski, Gdańsk), Pomorskie Piaseczno – wzorcowe ognisko pracy organicznej w Zaborze Pruskim.

14:50-15:10 dr Daniel Gucewicz (IPN, Gdańsk), Władze PRL wobec sanktuarium w Piasecznie.

15:10-15:30 mgr Bogdan Badziong (Urząd Miasta i Gminy Pelplin), Sanktuarium w Piasecznie w publikacjach książkowych.

15:30-15:45 Dyskusja i Zakończenie

 • plakat_konferencjapatronat-1