Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

 • win_1
 • win_4

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_2
 • win_5

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_3
 • win_6

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

 

w niedziele

 • godz. 7.45 (Kaplica filialna w Rakowcu),
 • godz. 9.00, 10.30 i 16.00 w kościele parafialnym

dni powszednie

 • godz. 18.00 w kościele parafialnym

więcej informacji

Nowenna do Matki Boskiej Piaseckiej

Pieśń na odsłonięcie Łaskawej Figury

Maryję Piasecką od wieków czci lud

Bo tutaj miał miejsce objawień cud.

Do tronu Jej spieszą wierni z miast i wsi

A z ust ich błagalna modlitwa brzmi:

Maryjo Piasecka pokój światu daj.

Weź w swą opiekę cały polski kraj.

Tarczą naszą Maryja i Bóg.

Niech przed nią pierzchnie naszej wiary wróg.

Maryjo Piasecka roztocz uśmiech swój

Na miasta i wioski, na trud i znój.

Cierpienia osładzaj, osłoń nas od kar

I w sercach nam rozpal miłości żar.

Maryjo Piasecka pokój światu daj

Weź w swą opiekę cały polski kraj.

Tarczą naszą Maryja i Bóg.

Niech przed nią pierzchnie naszej wiary  wróg.

Modlitwa

Najlepsza Matko nasza i Władczyni Maryjo! Ty z tak radosnym uśmiechem spoglądasz na nas z tej łaskami słynącej Figury i od tylu wieków otaczasz ziemię pomorską swoją matczyną opieką. A wyprosiłaś już tyle łask dla wiernych czcicieli twej Piaseckiej stolicy. Ty, która przez tyle wieków nie przestajesz odbierać hołdów wielotysięcznych tłumów pielgrzymów, przyjmij i nasze pokorne modły: modlitwy dziękczynienia, ufności i błagania. Jak przed wiekami, tak i teraz strzeż i wzmacniaj wiarę naszą nowymi cudami i łaskami, otaczaj matczyną opieką cierpiące i grzeszne swe dzieci.

Pieśń

O Pomorskiej ziemi Pani,

Przed piaseckim Twoim tronem.

Wierni stoją dziś poddani 

Aby uczcić Cię pokłonem.

Przez rozległe okolice,

Przez miasteczka, pola, wioski. 

Do Piaseckiej Twej stolicy,

Przynosimy życia troski.

Podziękowania

Matko nasza z niebios, przyjmij nasze podziękowania przed tą Figurą, którą sama wyróżniłaś licznymi łaskami.

Kapłan: Za uśmiech Twój niebiański

Wierni: Dziękujemy Ci droga Matko

-  Za odwieczną Twą opiekę...

- Za niezliczone cuda Twoje...

-  Za uzdrowienie nieuleczalnie chorych...

- Za obronę dzieci nienarodzonych...

- Za ratunek w chwilach śmiertelnej trwogi...

- Za umocnienie i obronę wiary w naszym narodzie...

- Za Ojca świętego Jana Pawła II, którego wyprosiłaś kościołowi...

- Za wyjednanie łaski nawrócenia...

- Za pomoc w uwolnieniu się od nałogów...

- Za pomoc przy wyznawaniu swoich grzechów...

- Za wszelkie łaski tutaj uproszone...

- Za to, że biedni i cierpiący znajdują u Ciebie pociechę i ukojenie...

- Za zachowanie czystości wiary i wierności Kościołowi świętemu...

- Za to, żeś nas dzisiaj znowu zebrała wokół siebie...

- Za pomniejszenie wśród nas nienawiści, zazdrości, plotkarstwa i obmowy..

- Za wszystko, co przyczynia się do chwały Twojej w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszym Sanktuarium...

Pieśń

Raduj się małe, sławne Piaseczno,

Że masz u siebie Matkę serdeczną.

Ludzie z daleka z dawien ją znają 

Serca pociechy u niej szukają.

O miłosierna Piasecka Pani 

Troski osładzaj, prowadź nas w bój.

Serca i dusze niesiem Ci w dani,

Bo lud pomorski na wieki Twój.

Naucz nas kochać Syna Twojego

Broń nas od chorób, nieszczęść i złego.

Bądź Ty nam Matką, my Twą rodziną

Póki nam życia dni jeszcze płyną.

O miłosierna Piasecka Pani… 

Troski osładzaj, prowadź nas w bój.

Serca i dusze niesiem Ci w dani,

Bo lud pomorski na weki Twój.

Prośby

Radosna nasza Pani, przyjmij łaskawie zbyt może śmiałe prośby nasze, abyś wzmocniła wiarę naszą nowymi łaskami i nie przestała roztaczać nad nami swej matczynej opieki, jak za czasów ojców naszych.

Kapłan: Miłośniczko Figury w Piasecznie

Wierni: Wzmocnij wiarę naszą.

- Miłośniczko piaseckiej Studzienki...

- Opiekunko przodków naszych...

- Opiekunko nasza od wieków...

Kapłan: Prośby nasze, przedobra Matko, są wielorakie. Choć niegodni, błagamy z pokorą i ufnością…

Wierni: Otocz nas Swoją matczyną opieką.

- Matko radosna...

- Matko tuląca Boże Dziecię...

- Matko wspierająca Je w dźwiganiu świata...

- Matko unoszona do nieba...

- Matko Jedności wyznawców Chrystusa...

- Królowo chórów anielskich...

- Królowo przyjmująca hołdy panów, książąt i królów...

- Królowo Pomorza...

- Władczyni Kociewia...

- Gwiazdo Przewodnia...

- Pani naszej parafii...

- Hetmanko pomorskiego rycerstwa...

- Zwycięska Hetmanko spod Chocimia...

- Pogromczyni błędnowierstwa na Kociewiu...

- Przyczyno jedności i miłości w naszych rodzinach...

- Wspomożycielko rozwoju powołań do służby Bożej...

- Uzdrowicielko kaleki przy Studzience...

- Uzdrowicielko księżnej Radziwiłłowej...

- Wskrzesicielko Anny Konopackiej...

- Niebiańska Ratowniczko z wiślanej topieli..

- Uzdrowicielko w Rynkówce i Dzierżążnie...

- Nasza cudowna lekarko w chorobach...

- Łaskawa opiekunko pielgrzymów...

- Cudowna Żywicielko i Wskrzesicielko wiary świętej...

Rachunek sumienia i żal za grzechy

W potrzebach naszych bliźnich Bóg jest nam szczególnie bliski i czeka na nasze decyzje. "Coście uczynili jednemu z braci moich, mnieście uczynili". W rachunku sumienia zastanówmy się teraz, jakie są nasze kontakty z bliźnimi. Czy są one budujące i podnoszące na duchu? Czy mobilizują nas i nasze otoczenie do czynienia dobra? Czy jesteśmy pomocni, ofiarni, służebni? Czy dzielimy się tym, co umiemy i posiadamy? Jeśli sumienie nam coś wypomina, to przeprośmy Boga za nasze grzechy (chwila prywatnej modlitwy).

Z serdeczną prośbą zwróćmy się teraz do Matki Najświętszej, by nas nauczyła postaw, w których rozmiłował się i gustuje Bóg.

Kapłan: Maryjo w Piasecznie naucz nas być ofiarnymi dla drugich i walczyć z samolubstwem…

Wierni: Ciebie prosimy wysłuchaj nas Matko.

- Maryjo w Piasecznie naucz nas troski o własną świętość i o drugich uświęcenie...

- Maryjo w Piasecznie daj, by w naszej parafii panowała jedność oraz miała atmosfera pokoju i radości...

- Maryjo w Piasecznie naucz nas, jak my mamy służyć Bogu i bliźniemu w radości...

- Maryjo w Piasecznie wspieraj młodzież szukającą swojej drogi życiowej...

- Maryjo w Piasecznie broń nas przed klęską pijaństwa i rozpusty...

- Maryj w Piasecznie uproś łaskę nawrócenia najbardziej zatwardziałym grzesznikom...

- Maryjo w Piasecznie pomóż rodzinom rozbitym wrócić do jedności...

- Maryjo w Piasecznie miej w opiece chorych, opuszczonych, osamotnionych i przebywających w więzieniach...

Odczytywanie próśb i podziękowań

Czcijmy i kochajmy Maryję! Zaufajmy jej. Ona czeka,  czeka abyśmy wezwali Jej pomocy  i nie omieszka nam rychło  pośpieszyć  na ratunek.

 PRZEDSTAWIAMY NASZE PROŚBY SPISANE NA KARTKACH...

 Wiemy najlepsza Matko, że możemy Cię o wstawiennictwo u tronu Bożego prosić, bo doświadczyliśmy skuteczności Twego orędownictwa przed Bogiem. Sami także w trudnych chwilach naszego życia przekonaliśmy się, że:

Kapłan: żadne niebezpieczeństwo nie było tak groźne, by go odwrócić nie mogła...

Wierni: Maryja

- żaden ból tak srogi, by go ukoić nie mogła...

- żaden samotnik tak zapomniany, by go odnaleźć nie mogła...

- żadna pokusa tak mocna, by jej zwyciężyć nie mogła...

- żądna potęga ziemska tak silna, by jej złamać nie mogła...

- żaden grzesznik tak nędzny, by nad nim zmiłować się nie miała...

- żadna modlitwa tak niedołężna, by jej wysłuchać nie miała...

- żaden dar tak mały, by go Jezusowi zanieść nie miała...

- żadna godzina tak ciężka, w której by na pomoc przybyć nie mogła...

- żaden grzesznik tak opuszczony, by go do nieba wprowadzić nie mogła...

- żaden smutek tak wielki, by pocieszyć nie mogła...

Pieśń

Matko Radosna, wspieraj nas w troskach.

Wypraszaj nam łaski, i prowadź cnót blaskiem. (3x)

Kapłan: Matko Radosna naucz nas od wczesnego rana...

Wierni: Z dobrocią uśmiechać się.

- Matko Radosna naucz nas rozmawiając...

- Matko Radosna naucz nas w pracy...

- Matko Radosna naucz nas do chorych i cierpiących...

- Matko Radosna naucz nas do starszych...

- Matko Radosna naucz nas do nieprzyjaciół...

- Matko Radosna naucz nas do wszystkich ludzi...

Kapłan: Matko nasza Radosna...

Wierni: Wyjednaj nam radość niebiańską. 

Módlmy się:

Boże, który obdarzyłeś swoją Matkę przedziwnej mocy skutecznym stawiennictwem i Jej Piasecką Figurę wstawiłeś tyloma już łaskami i cudami, dozwól nam, którzy czcimy Ją stałą nowenną, doznać skutków Jej matczynej opieki. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.