Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

 • win_1
 • win_4

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_2
 • win_5

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_3
 • win_6

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

 

w niedziele

 • godz. 7.45 (Kaplica filialna w Rakowcu),
 • godz. 9.00, 10.30 i 16.00 w kościele parafialnym

dni powszednie

 • godz. 18.00 w kościele parafialnym

więcej informacji

Cudowna Figura MBP

Cudowna figura MB znajduje się ołtarzu głównym ustawionym w prezbiterium kościoła, wykonanym w poł. XVIII w. Jest umieszczona w specjalnej pancernej obudowie, zasłoniętej obrazem, przedstawiającym „Hołd Trzech Mędrców”, który jest mechanicznie opuszczany w dół. Nad obudową jest łaciński napis Regina Coelorum (Królowa Niebios).
Figura MB z dzieciątkiem na prawej ręce została wykonana z drewna przez nieznanego rzeźbiarza ok. 1380 r., w stylu tzw. „Pięknych Madonn”. W centrum znajdują się symbole władzy monarszej: jabłko i berło. MB jest ubrana w długą powłóczystą suknię z licznymi fałdami, a Jezus w koszulkę. Figura w Piasecznie stylistycznie nawiązuje do Madonn na lwach, lecz u jej nóg już nie występują lwy lecz aniołki, pełniące tę samą funkcję strażników sacrum. Na głowach MB i Jezusa znajdują się złote otwarte korony, które zostały wykonane w Pracowni Brązowniczej „Uruszczak” w Krakowie w 1968 r.
Ks. kan. A. Kiliński podczas wizytacji parafii w 1745 r. nazywał Piasecką „cudowną figurę chwałą ziem pruskich, licznymi cudami od wielu wieków sławną. Natomiast podczas wizytacji w 1780 r., ks. kan. A. Szulc tak opisał cudowną figurę umieszczoną w nowym ołtarzu: „Wielki ołtarz iest poświęcony Cudowney Matce Boskiey, którey Statua sukienką srebrną, pozłacaną, Pana Jezusa na prawey Ręce trzymaiaca, w którey berło srebrno pozłociste. W koronie srebrney wyzłacaney, kamikami sadzoney również z Panem Jezusem Korone maiącey, w promieniach iest postawiona. Ten ołtarz cały wspaniale y kształtnie wystawiony…”.
Znaczące wydarzenia związane z cudowną figurą MB miały miejsce w latach 1967/68. Stolica Apostolska przychylając się do wniosku ks. bp. K. J. Kowalskiego wyraziła zgodę na jej koronację. W papieskim dokumencie zezwalającym na tę koronację z 27. 11. 1967 r. podano m.in.: „Zatem tym listem, (…) temu Chełmińskiemu Ordynariuszowi polecamy, aby figurę Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej Niebieskiej, którą przechowuje się we wspomnianej świątyni parafialnej w miejscowości Piaseczno, raczył wybrać według swojego życzenia dzień, a po uroczystych Mszach świętych, według rytu i przepisanej formuły, Naszym imieniem i autorytetem, złotymi koronami przyozdobił”. Przyozdobienie koronami Jezusa i Matki Bożej, odbyło się 8. 09 1968 r., podczas głównego odpustu NNMP, wtedy odbyła się uroczysta koronacja figury MB, którą na czas uroczystości koronacyjnej, przeniesiono w uroczystej procesji z kościoła do Studzienki. Dokonał jej kard. Karol Wojtyła z Krakowa i bp Kazimierz J. Kowalski z Pelplina. Podczas aktu koronacji figury Maryi bp. K. J. Kowalski wypowiadał słowa: „Jak rekami naszymi zostajesz ukoronowana na ziemi, tak niech przez Ciebie zasłużymy, aby Syn Twój Chrystus ukoronował nas chwałą i wyniesieniem w niebie”. Na zakończenie uroczystości, główny celebrans kard. K. Wojtyła wygłosił przemówienie do zebranych wiernych mówiąc m.in., że Maryja opromienia polskie kościoły i wszystkich ludzi oraz o potrzebie jest jej zawierzenia i odniósł się do Piaseczna mówiąc: „I tę część zawierzenia całego ludu Bożego na ziemi naszej, skupiamy dzisiaj tu w promieniu Twojego posągu matko Boża Piasecka, Matko Boża Królowo ludu pomorskiego. Dzisiaj Kościół przypomina nam Twoje narodziny. Przypomina nam początek Twoich ziemskich dni, początek Twojego życia”.
Podczas wizyty ojca św. Jana Pawła II w Pelplinie 6. 06. 1999 r. figura MB została przewieziona z Piaseczna na miejsce uroczystości (wtedy Góra Biskupia, obecnie Jana Pawła) i ustawiona przy ołtarzu, na którym papież odprawił mszę św. Na zakończenie liturgii, przed modlitwą Anioł Pański, Ojciec Święty mówił: „Podczas liturgii w Pelplinie Maryja w sposób szczególny była z nami obecna, jako Królowa Pomorza i Matka Jedności, pod takim bowiem imieniem jest czczona w sanktuarium w Piasecznie. Pamiętam, że dane mi było w roku 1968, wspólnie z księdzem biskupem Kazimierzem Kowalskim, ukoronować tę łaskami słynącą figurę Madonny z Dzieciątkiem, która dziś jest tu pośród nas.

Tytuły MB
Matka Boża w Piasecznie, miała i ma, tytuły wyróżniające ją od innych wizerunków w polskich sanktuariach. Zmieniały się one na przestrzeni dziejów. Wiele z nich zostało zapisanych w dokumentach kościelnych, pamiętnikach, modlitewnikach, przewodnikach i pieśniach. Niektóre nabrały znaczenia oficjalnego.
W tradycji ludowej funkcjonowało określenie „Matka Boska Piasecka”, a czasem dodawano człon poprzedzający „Cudowna”. Po koronacji w 1968 r. w oficjalnych wystąpieniach, dokumentach i opracowaniach podawano „Królowa Pomorza”, co miało podkreślać, że od tego aktu MB jest królową, a jej kult ma zasięg na Pomorze. W 1978 r. papież Paweł VI ustanowił nowy odpust i tytuł ekumeniczny „Matka Boska Jedności”. Od tego wydarzenia stosuje się podwójne określenie „Królowa Pomorza i Matka Jedności”. Jednak wśród mieszkańców Piaseczna, ale także Kociewia, nadal funkcjonuje popularna dawana forma „Matka Boska Piasecka”.

 • MBlogo
 • fig_2