Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

 • win_1
 • win_4

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_2
 • win_5

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_3
 • win_6

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

 

w niedziele

 • godz. 7.50 (Kaplica filialna w Rakowcu),
 • godz. 9.00, 10.30 i 16.00 w kościele parafialnym

dni powszednie

 • godz. 18.00 w kościele parafialnym

więcej informacji

Studzienka

Miejsce pierwszego objawienia Matki Bożej. Przez wieki, obok kościoła i umieszczonej w niej Figury Matki Jedności, był to cel pielgrzymek wielu pobożnych ludzi. Sadzawka, która pozostała w tym miejscu po pierwszym objawieniu Maryi, otoczona jest wielką czcią wiernych. Woda piaseckiej studzienki przez wielu uważana jest za cudowną, gdyż wypicie jej powodowało u niektórych pątników powrót do zdrowia.

Architektonicznie, kapliczki i budowle okalające studnię przez lata zmieniały swój wygląd, aż do dziś, kiedy za namową ks. Prałata Kazimierza Myszkowskiego zbudowano w roku 1978 okazałą kaplicę w kształcie łodzi z żaglem.

Najbardziej jednak burzliwe dni przeżywała stara kapliczka w czasie wojny, kiedy to hitlerowcy nakazywali miejscowej ludności zniszczyć sadzawkę i Bożą Mękę. Legenda głosi, że oficer niemiecki dozorujący wyburzanie kapliczki zginął nieszczęśliwie pod kopytami swego konia. Kolejny krok w historii sadzawki, dotyczył już tylko rozbudowy. W 1967 roku dobudowano lewe betonowe podium dla orkiestry i prawe dla chóru. Wszystkie te prace przeprowadzono ze względu na wielką liczbę pątników podczas wrześniowych odpustów oraz przygotowań do koronacji Figury.

Sobór Watykański II wymusił niejako kolejną przebudowę. Wymogi liturgiczne zmusiły ks. Kustosza Kazimierza Myszkowskiego do rozbudowania centralnej części studzienki, by w ten sposób przystosować ją do wymogów soborowych. Ostateczna wersja kapliczki datowana jest na rok 1978. Kapliczka ma swoją wymowę teologiczną, która ukryta jest w jej architekturze. Stojąc za ołtarzem na centralnym podium w eliptycznym ogrodzeniu można zobaczyć jakby rozwarte ramiona Matki, które chciałyby wszystkich objąć i przytulić. Wycinek kościelnego sklepienia zaś mówi wiernym o opiece Matki Bożej. Daje poczucie bezpieczeństwa. W ramach eliptycznego ogrodzenia znajduje się wieża z krzyżem. Tradycja mówi, że w tym miejscu rosła lipa, na której objawiła się „Piękna Pani”. Teologicznie zaś krzyż wiąże się z Maryją, Matką Jezusa, cierpiącą wraz z Synem na Golgocie. Przypomina tez słowa: „Oto Matka Twoja...”Jest to też zaproszenie do czynienia miłosierdzia względem bliźnich. Gdy idziemy zaś od strony kościoła naszym oczom odsłania się widok Studzienki jako łodzi z napiętym żaglem. Jest to ukryta wiadomość dla wiernych o wykorzystywaniu dnia do czynienia dobra. Czas bowiem ucieka bezpowrotnie. Pocieszające jest jednak to, że na tej drodze uciekającego nam czasu nie jesteśmy sami. Skojarzenie Studzienki z łodzią Piotrową jest bardzo widoczne. Kościół wraz z Jego pasterzem - Papieżem idą z każdym z nas. Celem wędrówki jest drugi brzeg - niebo.

Na terenie przy Studzience zbudowana też została Droga Krzyżowa składająca się z 15 stacji. Jej uroczystego poświęcenia dokonał ks. Bp Marian Przykucki – ordynariusz diecezji chełmińskiej. Od tego roku w każdą letnią niedzielę odprawiana jest tu o godz. 15.00 modlitwa Drogi Krzyżowej.

 • stu_1
 • stu_2
 • stu_3
 • stu_4
 • stu_5
 • stu_6
 • stu_7